Charovedzera-charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba

Tsumo  

Charovedzera-charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba.

English Direct Translation

What one is used to, one is used to; the baboon climbed the precipice in the dark

VARIATIONS

  1. Ushasha hwaro gudo kufamba rakasimudza chiuno ku- nyange risina muswe.

SHONA EXPLANATION

Munhu akange arovedzera kuita chinhu chake haangachiko-niwi kunyangwe paine zvipingamupinyi.

ENGLISH EXPLANATION

A person who is used to doing something will probably not fail to do it, even in difficult circumstances.

You may also like...