Kutumira bete kumukaka haridzoki

Kutumira bete kumukaka haridzoki

English Direct Translation 

A cockroach sent to (fetch) milk will never return.

Shona Explanation 

Nguva zhinji kana munhu akasevenza kana kutumwa kuita basa munzvimbo yaanokomberedzwa nemiedzo haabudiriri pabasa rake. 

English Explanation

Telling a person to meet somebody he loves, or to do something which he greatly enjoys will make him forget his other duties. For example, a father sending his son on an errand to a store where the son’s girl-friend is working should foresee that the boy will not return in time.

You may also like...