Mhara Mbuya Chikonamombe

Mhara Mbuya Chikonamombe

Zvaitwa Mhara Mbuya
Vakabva Dzete
Gusho maita
Mbuya Chikonamombe
Vari Chivhu
Vasingashandure mutupo nekubvakacha
Museveradama huswa hwakambundirwa nemasvosve
Vakachakwaira nebani regan?a muMhondoro
Vachitonhodza huro murwizi Mupfure
Nekubvisa maranga kuona zviri chinhambwe
Maita maita Mashayamombe
Veropa rimwe naMaromo weChivhu neHwedza
Vedzinde raMuperekwa
Dzenyu tsoka dzakapfumbidza Chikomba
Roverei hoko paRare
Kune vakachonera Mvuma
Vamwe vachipotera muSanyati yeKadoma
Vakatekeshera muChegutu
Vachisundirwa nevanhu vasina mabvi kuGokwe
Dadai zvenyu nerukuvhute rwaChinengundu
Vamarambakutya vakati kumwana wamisisi
Mushando wemahara bodo
Zvekutera mutero kwete
Kusada kubirwa nyika
Tangei Chimurenga chechiposhi
Futidzirei futudzirei moto
Chindunduma chakati kundumukundu
Zvaonekwa Mashayamombe
Magamba emagamba
Ngazvirambe zvakadaro
Maita maita Mhara yeDzete
Gusho
Mbuya Chikonamombe maita maita

You may also like...