Moyo Muturikwa

Moyo Muturikwa

Maita Moyo,
Muturikwa.
Maita Nhumba,
Chirandu changu chichi.
Zvaitwa vari Nhandare,
Maita vaReve,
Tatenda vamazhumu,
MuGutsa wangu yuyu,
Vamabwe machena,
Vachipwanyamateteni.
Maita vari muna Shavanhohwe,
Moyo yangu yiyi.
Aiwa zvaitwa Muturikwa.

You may also like...