Moyo Shayamombe

Moyo Shayamombe

Evoi Moyo,
Shayamombe,
Maita vari Manhize,
Kuziva zvenyu vokwaMudimuranwa,
Maita veChigara.
Maita vari Chikapakapa.
Maita vari Chikomba.
Zvaitwa vari Man’ozhwe
Vakaumba churu nemate.
Maita Moyo yangu yiyi,
Zvaoneka Shayamombe,
Aiwa zvaitwa mwana waMurambwa.

You may also like...