Musoni Shinda

Musoni Shinda

Maita mbeva,
Musoni,
Warukore,
Munhuwakure,
Zungunde,
Mutswandiani,
Akagara ngozi,
VaRemba,
Vauyi,
Nyamunaka,
VaMwenye,
Vasingasone neshinda nhema,
Vaerambeva,
Vakashoshonora shono mumwena,
Aiwa zvaitwa Musoni..

You may also like...