Ngara WaMambo

Ngara WaMambo

Wamambo,
Maita Nungu yangu yiyi,
Maita Chipiri mukuwasha waMambo.
Hekani Maposa,
Chirashamihwa,
Masvingo aGovere.
Maita Chikandamina,
Weshanu uri pauta.
Maita vari Chirungurira,
Manjekechera, vari Gokomere,
Chizuza changu chichi.
Maita Nungu, Hananda, Zimbovora.
Mazviita vaRusvingo naMazambara,
Vakafura dombo nomuseve rikabuda ropa,
VaMupumbuvoko pachirimo,
Rave zhizha vofura shangwa,
Vakadzidzisa vanhu kutunge timbwa.
Vokutora mapadza avanhu,
Vachindoise mugomo,
Vachibata wanike yangova mihwa yoga,
Nungu yangu yiyi,
Mushayachirashwa,
Minungu ndeyengara,
Nyama usavi hwavamwe,
dehwe richiseveswazve.
Maita vari Govere, Masvingo angu,
Zimwaya, Zimuto wangu yuyu..

You may also like...