Nhava yebenzi haitani kusakara

Nhava yebenzi haitani kusakara. 

English Direct Translation

A fool’s woven bag is easily torn.

SHONA EXPLANATION

Kana munhu asingabati zvinhu zvake nenzira kwayo hazvitori nguva huru zvisina kusakara.

ENGLISH EXPLANATION

A foolish man is not able to look after his belongings properly This proverb can be quoted against carelessness in storing or handling of one’s property

You may also like...