Nzou haikarari ina makaka.

Nzou haikarari ina makaka.

English Direct Translation

An elephant with calves does not cough up phlegm.

Variants

  1. Imbwa ine hona / haihukuri.

(A dog with a bone (in his mouth) does not bark.)

SHONA EXPLANATION

Munhu anenge ane chinhu chaanoziva kuti angangorasiki- rwa nacho haatauri zvakawanda. Mai vane rusvava havada- vidzani kana kutukana nomuroyi, vanosarudza kunyarara zvavo pane kuti mwana wavo agoroyiwa.

ENGLISH EXPLANATION

One who is holding a treasure does not expose it to danger. He is afraid of losing it in one way or another.

You may also like...