Shava Nyakudirwa

Shava Nyakudirwa

Maita Masvinga,
Hekani Muchamaya,
Zvaitwa mwana waKache
Tinoenda Mhukahuru,
Maita vari Shangure,
Kuziva zvenyu vari Chikwidibire.
Maita matateguru,
Vari Chamukwenjera.
Zvaitwa vari Maware,
Hekani Gurudza,
Vokwa Tungebwe, vokwaMuchenje.
Hekani Bonda, Mhofu yangu yiyi,
Zvaonekwa mwana waMusanyange.
Maita Makanganya, Maguhwu.
Tinotenda mwana waMukunyadzi naNyanzira,
Varandutsira vamwe pfumo rauya
Richibva kune imwe nyika,
Aiwa zvaitwa Nhuka.

You may also like...