Shayamombe Dziva

Shayamombe Dziva

Shayamombe,
Mandinginda, hove irimudziva,
Maita Dziva, Save
Musaigwa mucheka uzere mavi,
Nyakuzvidzwa, Nhemahuru,
Zindinginda hore iri mudenga,
Masvinyaire risina masa,
Maita vari Majenya,
Zvaonekwa vari Nyaurungu.
Maita muNhobvu wangu yuyu,
Akabva Dzokota, achiera Dziva,
Dziva iri hove; hove iri nyamasase.
Tatenda varimumvura,
Dambiro ravasikana.
Hekani Muzivikani, Chishongo changu chichi.
Hekani Mironga, Hunga, Dedza,
Kuziva zveny vaMudziva, vaMurambatsvina.
Maita vari Goto, vari Urambi,
Hekanhi Save, Sambiri,
Pakuru mueranamasa.
maita zvenyu vari kuna Save rwizi rwukuru,
Mukota, Madzimbabwe makuru,
Aiwa zvaonekwa Marasamasa..

You may also like...