Soko Vhudzijena

Soko Vhudzijena

Soko Vhudzijena

Eee, maita Shoko Vhudzijena
Ewoi Soko,
Makwiramiti, mahomu-homu
Vanopona nekuba
Vanamushamba negore
Makumbo mana muswe weshanu
Hekani Soko yangu yiyi
Vakaera mutupo umwe nashe
Vana VaPfumojena
Vakabva Guruuswa
Soko Mbire yaSvosve
Vanobva Hwedza
Vapfuri vemhangura
VekuMatonjeni vanaisi vemvura
Zvaitwa matarira vari mumabwe
Mhanimani tonodya, svosve tichobovera
Maita zvenyu rudzi rukuru
Matangakugara
Vakawana ushe neuchenjeri
Vakufamba hujeukidza kwandabva
Pagerwe rinongova jemedzanwa
Kugara hukwenya-kwenya
Vari mawere maramba kurimba
Vamazvikongonyadza kufamba hukanya
Zvibwezvitedza, zvinotedzera vari kure
Asi vari padyo vachitamba nazvo
Zvaitwa mukanya rudzi rusina chiramwa
Maita vari Makoromokwa, Mugarandaguta
Aiwa zvaonekwa Vhudzijena

ENGLISH TRANSLATION

Thank you Soko White-hair, 
The Tree-climber, one who is always barking  
Those who survive by stealing
Those who bath only once in a year
Those who have four legs and the tail being the fifth

Those who have the same totem as the chief
Descendants of Pfumojena
Who originated from Guruuswa
Soko Mbire of Svosve
Those who come from Hwedza
Iron-smelters
The rain-makers of Matojeni 
A good service has been done the alert one, those in in the rocks
We eat centipedes, we throw ants into our mouths
Thank you , great lineage
Original inhabitants
Those who obtained chieftainship through shrewdness and wisdom 
The ones who constantly look back when moving
Wherever they settle there is quarrelling and crying
When seated you are constantly scratching your body
Those always on the cliffs, who refused to till the land
The pompous one who walks proudly
Slippery-rocks are slippery to those who come from afar
But is friendly to those in the vicinity
It has been done, a lineage that does not refuse to perform a task no matter how it is treated 
Those on the steep rocks and cliffs, one who rests only when full
Indeed your kindness has been seen, White-hair

You may also like...