Tagged: Gwai Gumbi Totem

Gwai Gumbi 0

Gwai Gumbi

Maita Gwai,
Maita mukuruvambwa,
Zvaitwa Moyo ndizvo,
Vane chuma chisingaverengwi
Vakatorerwa umambo naMabvakure,