Tagged: Maita Moyo Mugonderwa

0

Moyo Mugonderwa

Maita Moyo Mugonderwa,
Zvaitwa Varasa,
Muteve wangu yuyu,
Maita Moyo,
Chagonda, Nyamayavo,