Tagged: Mhofu yomukono

mhofu 0

Shava Museyamwa

Maita Shava,
Mhofu yomukono, Ziwewera
Hekani Mutekedza
Vakatekedzana paJanga
Vakapiwa vakadzi munyika yavaNjanja,