Tagged: Vaidyira panze nokutya Vaera Shiri

0

Gumbo Madyirapanze

Mazviita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapanze,
Vaidyira panze nokutya Vaera Shiri,
Hekanhi Chidonhamuto,
Chidonhamukaka mhuru inobva muGona,