Tagged: Humba Nyanguru

0

Humba Nyanguru

Maita Chiunga,
Maita Humba,
Mwana waMakombe, Chomera,
Maita Nguruve, Mutakurwa.