Monthly Archive: March 2022

418 Tsumo DzeChishona 0

418 Tsumo DzeChishona

418 TSUMO DZECHISHONA 1. Afirwa haaringwi kumeso 2. Auta haaoneki 3. Aiva madziva ave mazambuko 4. Akuruma nzeve ndewako 5. Akwewa sanzu akwewa namashizha...

>