Tagged: Moyo Sinyoro

3

Moyo Sinyoro

Maita Sinyoro,
Zvaitwa Muroro,
Vagari vamachira,
VaZungu vamachira machena,
Vakauya nomumvura,