Tagged: Mpofu Totem

0

Mpofu

Mpofu EmaNyandeni aMpofu kaMatshobane wesiduna seNsingizi, owalandelwa yintombi yathi gizeka noma ungela nkomo. Vumisa kaNgconoMsongi wensimbi ayibeke ekhanda, khona amagwala azobaleka. Tshobana owagaga ngamadolo...

>