Tagged: Shayamombe Dziva

2

Shayamombe Dziva

Shayamombe,
Mandinginda,
hove irimudziva,
Maita Dziva, Save
Musaigwa mucheka uzere mavi,
Nyakuzvidzwa, Nhemahuru,