Mhuka NeVana Vadzo

Spread the love

Animals and their young ones in Shona. Below is a table of animals and their young ones in Shona, we have added their names in English for easy reference. You can add more in the comments below.

English NameShona Name Mwana (Young One)
Human Being MunhuRusvava
BaboonGudoRushiye
Monkey TsokoMaidei/Shokorana
Sheep HwaiShere
FoxGavaHambwana/Handa/Mbwanana
Lice IndaRakadzi
TortoiseKambaShasha
CrocodileGarweGanyamatope
Rabbit/ Hare TsuroNhowa
LionShumbaHanda
Chameleon RwaivhiMandishaya
FishHoveRereza
GoatMbudziMbudzana
CatKatsiChidharimbo
DogImbwaHanda/Mbwanana
DassieMbiraChiduwa
Wathorg NjiriChinjerete
HippopotamusMvuuHandachibvuwa
ReedbuckBimhaTsvana
BuffaloNyatiMhuru
CowMombeMhuru
DuikerMhembweTsvana
Mouse / Rat MbevaManditeya
BeeNyuchiZana
FrogDatyaZunguzurwa/Buruvuru
Elephant NzouMhuru
Chicken HukuNhiyo/ Hukwana
BirdShiriNy’ana

Add your first comment to this post

>