MOYO

Spread the love

Moyo omnyama

Sayi

Dewa

Vumabalanda

Omageza ngochago abanye begeza ngamanzi.

Iqhawe lasendulo elahlalisa uMzilikazi ebukhosini bakhe.

Khumbuza

Mdlahlezi ontabenkulu engena myango

Isihlahla esithela izithelo ebusika ehlobo siyahohloka

Onduna zihlala entabeni engakhonjwayo

Mthunzini amageza amahle athi nxa evela ezintombini

ziyazibika OSgabade

Gcabayi

uzingwane omnyama olenhliziyo emhlophe nienge hawu

likaMzilikazi. Yithi labo esidabuka lapho okwadabuka

khona umhlaba wonke.

Yikho phela kwelikaLozi..isizwe esaghakazisa

esikaMashobane.

Notes : The Moyo people are a clan in Zimbabwe who speak isiNdebele, tjiKalanga, and chiShona.

You may also like...

Add your first comment to this post

>