Magagula 0

Mhlanga

Mhlanga Khebesi Intini ebomvu eyathwala isitsha samakhosi Mabuya ngokubuya eSwatini Itshingili onjengenyathi Igwaladi ehlabanyovane Ibhungindlela Isithundu Isithimbili Siyinkonezana abangaweli ngezihlenge zolwandle Abawela ngamazibuko Umavuso...

Magagula 0

Magagula

Magagula ,Mthombeni, Lwandle olungawelwa oluwelwa zinkonjane zona eziphapha phezulu, Duma lisile Mabele made,mgongolozi,sihwapa, weno waphekwa netshe kwavuthwa wena kwasala itshe, Makhunga loncama owakhungelu mkhonto...

Maphosa 0

Maphosa

Jika mkhonto Jika bawukhalele Hlatshwayo Nungu Mamblandi Phuthumane Ndlela Sitsha Gamezulu Londo Nyambi Note : The Maphosa people are a Southern African clan who...

Nyathi 0

Nyathi

Nyathi Mdluli Mavimbesangweni Mgwaba Bhense Nyathi emnyama ingaba mhlophe ifuze ekhaya konina Mlaba Sontokozi Ciyane Ndela Sindangonyezi Sbindi esimnyama njengenyongo yaso Ngwane Jola Mtholi...

Magagula 0

Nhliziyo

Wena mthaphi wensele kandaba, Mgoba kawugobeki, Mpilini we logoda omuhle, Olenhliziyo enhle njengeghwa, Ombilankomo, Emahlatshwa luthomkhonto akuthatshelwa, Nkunzi emhlophe ethobela inyathi emnyama tshu, Wena...

0

Mpofu

Mpofu EmaNyandeni aMpofu kaMatshobane wesiduna seNsingizi, owalandelwa yintombi yathi gizeka noma ungela nkomo. Vumisa kaNgconoMsongi wensimbi ayibeke ekhanda, khona amagwala azobaleka. Tshobana owagaga ngamadolo...

0

Dube

Dube elimthende Mthembo ozithembayo Daba kaluthethwa, oluthethayo uyazibambelela Mvelase Mlangeni Qhudeni Silwane esihle Mnisi wemvula Ntamo ngeyendlondlo kaSiphabantu ngobubahlubulela Ngenze ngonyama entanyeniNgoba yehle kanzima...

0

Dhliwayo

Dhliwayo Thuse Mvulane Namase Nototoyi Nogadula Lina beNdlov’enkulu Bhogo Manyel’endleleni ngobe themb’nkani Notes: The Dhliwayo people are a clan found in Zimbabwe and South...

0

Nkomo

Yengwayo Mageza Lajani Vezi Phaphe Mahlabezulu Nkundlande Ngubeni Golela Lina elala ukudla umlenze wakoBulawayo Lathi ngumlenze wankomoni lo? Ubungekho yini owezinkomo zakithi eNgome Nkomo...

Sibanda 0

Sibanda

Dawuduna/Tautona Sokhela samadawu Jamela Jamela ngokujama phambi kwenkosi Jamela owajamela isitshaba/sechaba Maqhoba Umhlathi ongehlulwa thambo Vodloza Sadla safohloza okuseleyo sanyathela ngezinyawo Umahamb’ekhangele phansi bethi...

>