Dube

Spread the love

Dube elimthende

Mthembo ozithembayo

Daba kaluthethwa, oluthethayo uyazibambelela

Mvelase

Mlangeni

Qhudeni

Silwane esihle

Mnisi wemvula

Ntamo ngeyendlondlo kaSiphabantu ngobubahlubulela

Ngenze ngonyama entanyeniNgoba yehle kanzima kanzinzimelaMgwezi wamaduna namathokazi

Nomkhwayiba waseKunene

Silwane kaNjila kaNgothoma

Mahawe

Mafukuzela

Mageza ngochago abanye begeza ngodaka

Notes: The Dube people are a Southern African clan found in Zimbabwe, South Africa, and Lesotho. They speak isiNdebele, TjiKalanga, isiZulu, isiXhosa, and Sesotho languages.

You may also like...

Add your first comment to this post

>