Tagged: Moyo Shayamombe

0

Moyo Shayamombe

Evoi Moyo,
Shayamombe,
Maita vari Manhize,
Kuziva zvenyu vokwaMudimuranwa,
Maita veChigara.