Tagged: Shumba Nyamuzihwa

Murambwi 0

Shumba Nyamuzihwa

Maita Nyamuzihwa,
Shumba, Hara,
maita Muchori.
Maita waNanga wasina mhezi,
Wakabva Buja nembondwe.