Bhebhe

Spread the love

Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka!

Nina bakaSoqubel onjengegundwane!

Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence

webaya!

Dlomo weNdi ende!

Sihlangu samavaka seswel ababhemu!

Wen’ owalala nomunwendunu, wavuka

wawuncinda waukhomb’ilanga!

Makhul’emini abafokazana bekhul*

ebusuku!

Zingwazi zempi yakwaNdunu! Noman’

eyaduk iminyakanyaka, yatholakal®

onyakeni wesine; yabuye yatholakala

ngowesikhombisa! Langeni, owavel’

elangeni!

Notes: The Bhebhe people are a clan found in Zimbabwe and South Africa. They speak isiNdebele and isiZulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>