Mabhena

Spread the love

Mabhena

Mbuduma

Somlokothwa

Sosilamba sikaNsele

Kwahlaba ilizwe lanyenya kwabaNguni

Dlangamandla

Pofu

Masoka

Sigwegwe

Ngagu

Zingwe zamanala

Mtungwa

Notes: The Mabhena people are a Southern African clan found in Zimbabwe and South Africa. They speak isiNdebele and isiZulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>