Mhlanga Dhuve

Spread the love

Mhlanga Dhuve

Aya Dhuve,
Tinotenda Mapanda,
Tiashire Muriwo,
Tinogarira imwi babayo,
Mwana wangu wokubereka,
ABhasera, Amapfupfu, Chivara,
Ndichjo chamwakafira,
Dhuve rangu riri,
Iro zuva rakangoti jene’ene,
Takangogarira njira,
Miromo yaoma nenjara,
Iyo mhamba nechikari babayo.
Zvakangooma zviri pachitaya.
Aiwa zvaitwa vari Mupamba neZomba.
Tinotenda dhuve.
Mwaita vari Chirinda,
Dhuve rinotsika mapuwe eipfuta mwoto,
Aiwa zvaitwa babayo..

You may also like...

Latest comments (2)

To lovers out thereā€¦ You should not force yourself to love someone and you should not force someone to love you.

The points will be added instantly as soon as our runner picks up the girls from you

>