Mwana muduku kudziva musendo noruoko iwo uchazomudziva womene

Spread the love

Mwana muduku kudziva musendo noruoko iwo uchazomudziva womene

English Direct Translation 

(If) a child (is) fending off a ‘plane’ with (bare) hands, the ‘plane’ will fend off (his hands) too. (musendo: sharp tool for smoothening wood)

Shona Translation 

Vanhu vazhinji havadi kutaurirwa kuti chinhu chine ngozi dzamara vati vamboona ngozi yacho pachavo, ndiko kuti vazozvichenjerera.

English Translation 

Often people do not listen to advice cautioning them against dangers until an accident teaches them to be cautious. ‘A burnt child dreads the fire’.

You may also like...

Add your first comment to this post

>