Nxumalo

Spread the love

Zwide kaLanga,

Ndwandwe, Mkhatshwa,

Okhabangezinde

nezimaghukubezana,

Nkabanhle,

Wena wase Gudunkomo,

Wena owasezikhotheni, ezingakhothi

ngamlomo, ezikhotha ngomkhonto

ka Zulu,

Nkomo ayihlatshwa, uyothi

ungayihlaba yophe amasi njengo

mbhelebhele,

Sandla sivikumkhonto njengehawu,

Hlubi,

Sandla simnene, Somaphunga,

Nonkokhel’abantu bahlatshwe njenge

zinkomo

Notes: Nxumalo people are a Southern African clan found in Zimbabwe & South Africa. They speak isiNdebele and isi Zulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>