Siwela

Spread the love

Nkosi,

Nalangamanda,

Nkonyane yenkosi.

Wena okamphazima kalanga,

Wena okamlotswa kangakanani nasentendeni yesandla uyenela.

Nina bakalanga libomvu wasemaNtungweni owadla umuntu

emyenga ngandaba, Nina bakaSoyidina,

Odine abezizwe nabezizwana,

Mawandla kaNdlovu,

Siwela sasemandlovini ezadla ekhaya ngokweswela abelusi,

Nina bephela enasinela inkondlwane nithi ngamasi,

Nina bakabheje eseNgome.

Notes : The Siwela people are a clan found in Zimbabwe and South Africa. They speak isiNdebele and isiZulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>