Shonga Nyati

Shonga Nyati

Maita Nyati,
Maita Zvigarambabvu,
Hekani Nyati yangu yiyi,
Zvaitwa shinga, Mwana waMuswere.
Tatenda vari Museso navari Minanga,
Vagari veMhinha, Shonga yangu yiyi,
Vanoramba kudya nyama yomusana,
Muchida yechityu.
Maita Nyati, maita Shonga,
Hekani Makoni wangu mazamu eNyati,
Vanotukwa nedengu romupunga,
Rorukweza riri munyasi.
Kuziva zvenyu Nyati yangu yiyi,
Vachibaya mombe,
Kudya mbudzi urombo.
Zvaitwa vari Masendeke,
Vasingaiswi vhu munzeve,
VokwaChireranherera,
Vari muHomwe,
MuUngwe waDerere asingadyi derere,
Kuteketera kuteketerwa nedengu romupunga,
Rorukweza ngeremhamba,
Vanhu vasingaiti mhezi,
Maita varere Mhinha nevari Masendeke,
Zvaitwa muUngwe..

You may also like...