Shiri (Hungwe) Maokomavi

Shiri (Hungwe) Maokomavi

Shiri (Hungwe) Maokomavi

Mazviita Shiri,
Hungwe,
Matapira,
Ziendanomudenga,
Pasi yakatya ndove,
Mudyanavana,
Kunyima vana zvinoshura,
Vakadzi kuvarume vavo,
Vaira shiri nebanga hazvionani,
Zvombo zveshumba,
Muranda wavanhukadzi.
Zvaitwa Hungwe yangu yiyi,
Shiri isina shura nomunhu,
Haiwa, maita Shiri,
Mwana waChasura.
Maita zvenyu vaChifambanokudenga,
Zvaitwa vaira Shiri,
Shiri chena, tarirai kwadzinobva,
Gonerakudera, vaMurefu,
Mapatapasi,
VokwaChinobhururuka,
Muira shiri wangu yuyu,
Shiri iri Hungwe.
Aiwa zvaonekwa maokomavi.

You may also like...