Tenda muchero wadya zvinotenza mwoyo

Tenda muchero wadya zvinotenza mwoyo.

English Direct Translation

Be grateful for the fruit having eaten to satisfaction.

Variants

  1. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo. (-gadza mwoyo: satisfy) 

SHONA EXPLANATION

Munhu anofanira kuzotenda kubudirira kwechinhu kana achinge aona mubayiro wacho.

ENGLISH EXPLANATION

We should only believe in someone’s plans when they have materialized. The proverbs counsel against childish credulity ‘Do not count your chickens before they are hatched’

You may also like...