Wazarira bako mvura ichada kunaya

Spread the love

Wazarira bako mvura ichada kunaya

English Direct Translation 

You have closed the cave while it is still raining.

Variants 

Watsindira bako mvura ichanaya

Shona Explanation

Munhu rega kushora nokutsindika chinhu chinokubatsira uchifunga kuti zvimwe nhamo yapfuura asi iyo ichiri kuuya.

English Explanation 

It is unwise to show ingratitude to a benefactor when you still need his help. For example, a poor man who has been helped with food and shelter should not quarrel with his benefactor before the famine is over. 

You may also like...

Add your first comment to this post

>