Mbano Matemavi

Mbano Matemavi

Evo Nzou, Makunda,
Maita Mbano, evo Musiyiwa,
Mwoyowevhu, zvaitwa Madzorera.
Maita zvenyu vomuGoromonzi, vokwaChikwaka.
Zvaitwa vemvuto chena, vomuDzimwe.
Maita Matemavi, Mbano yangu yiyi,
Chiuya chinenge mukaka,
Chinodyiwa navasina meno,
Mhuka isina mutumbi,
Chiuya chavachafema.
Maita vari pamhiri paNhora,
Vari Dzimwe muGoromonzi,
VokwaChikwaka, Vachivakanamabwe,
Kuvaka nomuti unosakara
Kana kudyiwa nomuchenje.
Maita zvenyu vari Mutiwaora.
Waita waCheza naBenhura,
Zvaitwa maKorekore, VaChipahomwoyo.
Aiwa tatenda Musenda,
Zvaitwa, zvaonekwa vari Dzimwe..

You may also like...