Thebe

Spread the love

Thebe

Bhogo olingapheliyo

kuphela olwendoda

Isidwaba eseza lonina

Ombhoqo odliwa njengebele

Mkhithika

Msamanzomuhle

Umadondolonzela

ngomkhonto

USitho sibanzi

Ulomaphikela owaphikelela

izizwe

Umgada unkomoljoza eladla

umsathanina.

Notes:The Thebe people are a Southern African clan found in Zimbabwe and South Africa. They speak isiNdebele and isiZulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>